Case for Support – zespół badawczy na WMT L.Olejnik
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________


KONTAKT dr hab. inż. Lech Olejnik, prof. nzw. PW

ZOPO – Zakład Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa, SEKRETARIAT Tel.: 22 234 8487
ITW – Instytut Technik Wytwarzania, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, pok. NT17 WIP – Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

T: 22 849 9617 22 234 8425
E: lech.olejnik@pw.edu.pl; lechole@polnet.cc
Charakterystyka grupy badawczej


Social-scientific association for processing materials for properties
UFGbySPD is non profit research association
We develop processing methods for future technologies in advanced mechanical engineering

_____________________________________________________________________

Formacja naukowo-towarzyska UFGbySPD - produkujemy materiały metalowe dla inżynierów przyszłości

Celem działalności grupy jest rozwój technologii wytwarzania metali o ultra drobnym ziarnie [1<] (tzw. metale UFG Ultra-Fine Grained). Specjalizujemy się w wytwarzaniu objętościowych metali UFG przez zastosowanie odpowiedniego przerobu plastycznego do metali konwencjonalnych. Przerób plastyczny polega na użyciu ścinających odkształceń plastycznych o bardzo dużych wartościach i zachodzi bez zmiany przekroju poprzecznego wsadu. Taki sposób odkształcenia plastycznego nazywany jest obecnie techniką SPD (Severe Plastic Deformation). Stosujemy dwa sposoby wytwarzania odkształceń ścinających, mianowicie w procesach stacjonarnych [2] i przyrostowych [3]. Procesy ze ścinaniem realizujemy przez przeciskanie wsadów o różnych kształtach i wielkościach ich przekrojów poprzecznych przez kanały kątowe o rozmaitej konfiguracji (tzw. Metoda ECAP (Equal Channel Angular Pressing). Sposób przyrostowego przeciskania I-ECAP (Incremental-ECAP) jest unikatowy w skali światowej i może być stosowany zarówno do przerobu prętów [4], jak również rur [5] i blach [6] – do tych ostatnich, płaskich wyrobów sposób przyrostowy zastosowano po raz pierwszy w świecie właśnie na wydziale WIP [7].

Grupa UFGbySPD specjalizuje się w wytwarzaniu objętościowych metali UFG przeznaczonych na różne zastosowania. Swoistą cechą rozwijanych na WIP metod SPD jest wysoka wydajność, osiągana przez zastosowanie operacji wielozabiegowych [8] oraz przerób plastyczny wsadów o dużych przekrojach poprzecznych [9]. Metale UFG mogą być poddawane dalszej przeróbce plastycznej w celu uzyskania z nich półwyrobów takich jak blachy, pręty czy wyciskane [10] bądź spęczane wypraski. Z metali UFG produkujemy także gotowe wyroby metodami kształtowania plastycznego [11] przy użyciu oprzyrządowania własnej konstrukcji na własnych maszynach.

Grupa badawcza UFGbySPD – utworzona na wydziale WIP – dysponuje ponad 200m2 powierzchni laboratoryjnej rozmieszczonej w 8 pomieszczeniach ulokowanych w gmachach Nowym Technologicznym i Starym Technologicznym – laboratoria UFGTechLAB . W tych 8 pracowniach prowadzone są prace zarówno na licznych stanowiskach badawczych (załącznik 1) 1 jak i prototypowych maszynach (załącznik 2) 2 własnej konstrukcji. Lider grupy, dr hab. inż. Lech OLEJNIK, prof. nzw. PW (wg danych do 2013 r. wartość indeksu Hirsha – 8; liczba cytowań 240, wartość IF – wynosi 9,62) jest autorem lub współautorem ponad 140 publikacji naukowych, referatów i wystąpień (w tym ponad 65 publikacji w czasopismach z listy IF+JCR ujętych w bazie WoS) oraz 9 książek.

ZAŁĄCZNIKI (kliknij na nazwę zbioru, aby zobaczyć zawartość załącznika)
Załącznik 1: Przykłady stanowisk do wytwarzania metali UFG zaprojektowane przez członków grupy UFGbySPD [z1 UFGbySPD rigs WIP Warsaw.pdf]
Załącznik 2: Prototypowe maszyny własnej konstrukcji do wytwarzania metali UFG w pracowniach grupy UFGbySPD [z2 UFGbySPD maszyny 06.pdf]
Załącznik 3: Najważniejsze osiągnięcia projektowe i techniczne grupy UFGbySPD [z3 UFGbySPD Osiagniecia projektowe i techniczne.pdf]


LITERATURA
1 L.Olejnik, A.Rosochowski: „Methods of fabricating metals for nano-technology”. Bull. Pol. Ac.: Tech. 53(2005)4, pp.413-423 http://bulletin.pan.pl/vol53iss4.html
2 A.Rosochowski, L.Olejnik: "Numerical and physical modelling of plastic deformation in 2-turn equal channel angular extrusion" Journal of Materials Processing Technology. 125-126 (2002), 309-316
3 A.Rosochowski, L.Olejnik: Incremental Equal Channel Angular Pressing for Grain Refinement. Materials Science Forum, Vol.674 (2011) p.19-28
4 A. Rosochowski, L.Olejnik, M. Richert: „Double-billet Incremental ECAP”, Materials Science Forum 584-586 (2008) pp 139-144
5 A. Rosochowski, L.Olejnik: Incremental ECAP of Tubular Components - FE Simulation. AIP Conf. Proc. 1353, 517-522 (2011)
6 A.Rosochowski, M.Rosochowska, L.Olejnik, B.Verlinden: “Incremental equal channel angular pressing of sheets”. Steel Research International, 81 (2010) No. 9 p.470-473
7 L.Olejnik, A. Rosochowski, M. Richert: „Incremental ECAP of plates”, Materials Science Forum 584-586 (2008) pp 108-113
8 A.Rosochowski, L.Olejnik: Current Practice and Future Opportunities for Two-Turn ECAP. Materials Science Forum 667-669, 2011, p.121-126
9 L.Olejnik, A. Rosochowski: „Scaled-up ECAP with enhanced productivity”, Steel Research International 79 (2008), 2 pp.439-446
10 L.Olejnik, M.Kulczyk, W.Pachla, A.Rosochowski: „Hydrostatic extrusion of UFG aluminium”. Int J Mater Form (2009) Vol. 2 Suppl 1, pp.621–624
11 L.Olejnik, W.Presz, A.Rosochowski: ”Backward extrusion using micro-blanked aluminium sheet”. Int.J.Mater.Form. (2009) Vol. 2 Suppl 1, pp.617–620